_STRONGHOLD-GAMES_

Ostatní


Richard Lví Srdce

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Richard Lion Heart
Povaha: Chytrý panovník, dobře myslící na ekonomiku.
Popis: Tvar hradu si staví do čtverce a jeho obrana hradu je na dobré úrovni. Za jídlo si volí ovoce a sýry. Jeho výhodou jsou rozmanité útoky, dobrá obléhání a výborná ekonomika. Naopak jeho nevýhodou jsou většinou malé hrady.

Sultán

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Sultan
Povaha: Má velmi moc rád peníze.
Popis: Tvar hradu si staví do kruhu a jeho obrana hradu je velmi slabá. Jeho útok závisí na jeho financích, čili čím více financí, tím na vás vyrukuje s více bojovníkama. Jeho výhoda je, že si rád šetří peníze. Naopak jeho nevýhodou je, že nemá skoro žádné věže, nevyrábí si jídlo a nemá v hradě skoro žádné lučištníky.

Kalif

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Caliph
Povaha: Drsný, pomstychtivý, ale špatný vojevůdce.
Popis: Tvar hradu má dlouhý obdélník a jeho obrana hradu v celku dobrá. Jeho útoky jsou ze začátků slabé, ale když má po čase hodně peněz (což se stává málo kdy), tak dokáže zaútočit průměrným útokem. Jeho jídlo je ovoce. Mezi jeho výhody patří dehtová pole kolem hradu, hodně vysokých věžiček a hrozně rád vypaluje. Jeho nevýhody jsou, že je na svůj lid krutý,a proto si neudrží vůbec peníze a hned je za něco utratí. Jeho oblíbená taktika je oheň (používá ho i na obranu i na útok).

Saladin

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Saladin
Povaha: Výborný ekonomik a skvělý vojevůdce.
Popis: Tvar hradu má obdélníkový. Jeho obrana je na dobré úrovni a jeho útok je na tom ještě lépe. Jeho jídlo je především chleba. Jeho výhody jsou silný a rozmanitý útok (řekl bych že útočí nejlépe), tlusté hradby, dobrý ekonomik a hodně velkých věží. Jako jediný z arabů si vyrábí zbraně, které pak výhodně prodává. Naopak jeho nevýhody jsou hodně domků a různých takových budov kolem hradu, kterému mu můžete zlehka vypálit.

Krysa (The Rat)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke de Puce

Povaha: Strašpytel, zrádce a zbabělec.

Popis: Krysa byl vychován jako jedináček ve vesnici ležící na pozemcích rodiny de Puce. Díky vévodově laskavosti nemusela Krysova matka platit daně a měla vždy dost na to, aby s tím dokázala vyjít. Jednoho dne se objevil posel se zprávou, že jeho otec je sám vévoda de Puce, u něhož Krysova matka jednou sloužila jako posluhovačka. A kdž došlo k politováníhodnému incidentu, při kterém celá rodina de Puce zmizela kdesi při návratu z dovolené, Krysa byl najednou jediným dědicem šlechtického titulu a stal se novým vévodou de Puce.

Had (The Snake)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke Beauregard

Povaha: Zbohatlík, lstiví a vychytralí.

Popis: Kdysi byl Had místodržícím jedné z nejbohatších provincií, z čehož si zařídil velmi slušnou živnost. Jednoduše zapíral část odevzdaných daní, což mu umožnilo žít opravdu jako v pohádce. Ale když na to král přišel, vyslal ho obratem do "nových kolonií". V jednom z prvních válečných střetnutí přišel v boji s tvím otcem o jedno oko. Toho dne přísahal, že dokud nebudou usekané hlavy všech členů tvé rodiny nabodány na kůly jeho pevnosti, nepoleví ve svém boji.

Prase(The Pig)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke Truffe

Povaha: Věčně hladový...

Popis: Kolují pověsti, že když se Vepř narodil, byl tak příšerně ošklivý, že ho jeho rodiče raději pohodili na ulici a zmizeli. Ať už to bylo jakkoli, Vepře se ujala potulující se tlupa banditů, která napadala vsi a menší městečka po celé zemi. Protože vyrůstal v této malé armádě zlodějů, která nikde dlouho nesetrvala, za celé dětství se nikdy pořádně nenajedl a trpěl těžkou podvýživou. Časem si osvojil základy vojenské taktiky a stal se vůdcem celé bandy. První, co si zajistil, bylo, že po každém nájezdu bude mít zajištěnou plnou mísu a džbán - a od té doby vlastně vyplňuje svůj čas přežíráním.

Vlk (The Wolf)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke Volpe

Povaha: Hrdý, pomstychtivý a skvělý vojevůdce.

Popis: Vlkova minulost je zahalena oparem tajemství a vše, co je známo o jeho rodinné historii, je jen snůškou nepodložených pověstí a klepů. Říká se, že oba Vlkovi rodiče zemřeli přirozenou smrtí krátce po sobě, a to nedlouho po tom, co Vlk dosáhl osmnáctého roku.

Král Filip

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: King Philip
Povaha: Velmi špatný taktik.
Popis: Král Filip je obdobou Hada. Používá klasické koně. Hrad má podobný jako Lví srdce, obdélník, který má dvě věže. Na nich jsou samozřejmě balisty a katapulty. Věže jsou spojeny hradbou, zbytek hradu je ohradben lehkou čárou příkopu. A z toho plyne, že pokud je Filip na vrcholku( kde nelze vykopávat příkopy ), tak je totálně v koncích.

Císař Bedřich

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Emperor Frederick
Povaha: Skvělý vojevůdce a dobrý ekonomik.
Popis: Používá obrněnce, kušiníky, lukostřelce, halapartníky, inženýry a koně. Prostě obdoba vlka. Je dobrý ekonomik a hrad má tvar trojúhelníku. Svůj hrad má okopán příkopy.
Šerif

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Sherrif
Povaha: Krutovládne a není dobrý taktik.
Popis: Používá assasiny, vrhače ohně, kušiníky, palcátníky a inženýry. Hrad má takové dva kruhy a jeden čtverec. A navíc jeho hrad se dá velmi jednoduše dobýt, stačí mít např. dobývací věž nebo katapulty.

Maršál Sir Longarm

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Marshal Sir Longarm
Povaha: Dobrý panovník, lepší než Filip.
Popis: Velmi podobný Richyrdovi. Má hrad ve tvaru obdélníku a postupem času si ohradbí i výrobny luků apod. Vyrábí si lukostřelce, rytíře a rytíře na koních. Používá malé věže, tudíž na nejsou balisty. Ale dává na ně lukostřelce. Pokud není na vyvýšenině, okopává si hrad příkopy.

Opat

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Abbot
Povaha: Velmi špatný vojevůdce a ekonomik.
Popis: Takže když je to mnich ta bude používat mnichy. Samozřejmě používá ještě lukostřelce, inženýry a katapulty a balisty na hradbách. Jeho armáda mnichů není silná a navíc jeho první stavba je katedrála (potom nemá moc peněz). Hrad má velmi zajímavý (podivný), ohradbená část je pouze katedrála a pár budov, takže do hradu se dostanete jednoduše přes příkop. Přitom si ale musíte dát pozor na dehet!

Emir

Stronghold.HotGames.cz
Jméno:Emir
Povaha: Velmi dobrý ekonomika vojevůdce.
Popis: Hrad má tvar hranatého kruhu, v podstatě osmiúhelník. V rozích mívá velké kruhové věže. Z ohradbení vystupují vysoké strážní věže, na kterých jsou evropští lukostřelci. Používá evropské i arabské lukostřelce, lukostřelce na koních, inženýry a arabské bojovníky. Na věže si dává inženýry s vroucím olejem. Je celkem nebezpečný a občas na Vás zaútočí s velikou armádou arabských bojovníků.

Wazir

Stronghold.HotGames.cz
Jméno:Wazir
Povaha: Krutý vládce, ale dobrý ekonomik a dobrý vojevůdce.
Popis: Hrad má tvar hvězdy, před koncem cípů jsou vysoké strážní věže. Na konci jsou velké kulaté věže. Používá arabské bojovníky, arabské lukostřelce, vrhače ohně, otroky, lukostřelce na koních a inženýry. Z dobývacích strojů používá zápalné balisty, obléhací praky a kolem hradu má zápalný dehet.

Nizar

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Nizar
Povaha: Velmi dobrý vojevůdce a perfekntní taktik.
Popis: Vyrabí si arabské lukostřelce, nájemné vrahy a otroky. Celý hrad je nedokončen, věže mají schody a nejsou navzájem propojeny. Hrad je okopán tenkým a pak druhým tlustým vodním příkopem. Kolem hradu má balisty a staví si také katapulty. Kolem hradu má nepříjemné pasti a další skill pro Wazira jsou jeho assasiny. Čili když uvidíte velmi spoustu assasinů, vetšinou to je Váš konec.
Vojenské

Kamenná věž : (Požadavky: žádné) Je to hlavní sídlo vašeho hradu. Odtud můžete řídit celý hrad nastavovat daně a další věci. Zároveň je tu také skladiště a ohniště, u kterého se shromažďují poddaní z kterých se časem stávají farmáři, dělníci a vojáci je to nejdůležitější budova ve hře a nedá se zbourat.
   

Základna žoldnérů : (Požadavky: dřevo 10) Další hodně důležitá budova. Slouží k výrobě všech arabských jednotek. Její výhodou e že je velmi levná. Zabírá asi tolik místa jako kasárny.
   

Kasárny : (Požadavky: kámen 15) Kasárny slouží k rekrutování všech evropských jednotek od lučištníků počínaje až po rytíře. Tedy pokud máte ve zbrojnici určitý počet příslušných zbraní.
   

Zbrojnice : (Požadavky: dřevo 5) Nepostradatelná budova, slouží k ukládání všech zbraní pro evropská vojska (luk,kuše,oštěp,halapartna,palcát,meč,lehká a těžká zbroj) vytvořených ve výrobnách. Pokud nebudou mít dělníci zbraně kam ukládat, tak budou se svými výrobky stát u výroben a práce bude stát. Samozřejmě budete bez vojáků !
   

Střelecká dílna : (Požadavky: dřevo 20, zlato 100) Tato dílna slouží k výrobě jak luků tak kuší pro evropská vojska. Je celkem nenáročná na provoz. Tu a tam si dělník vezme trochu výrobního materiálu (dřevo). Aby jste dosáhli nějáké rozumné produkce luků pro obranu hradu, je dobré si postavit cca 10 těchto dílen.
   

Dílna na dřevcové zbraně : (Požadavky: dřevo 10, zlato 100) V této dílně se vyrábí zbraně jako kopí, nebo halapartny. Spotřeba výrobního materiálu je srovnatelná se střeleckou dílnou.
   

Dílna na lehkou zbroj : (Požadavky: dřevo 10 zlato 100) Tato dílna souží k výrobě lehké zbroje, která je nepostradatelná při rekrutování bojovníků s palcátem a střelců s kušema. Pokud chcete vyrábět lehkou zbroj, budete potřebovat mléčné farmy. Kůže dobytka z těchto farem se používá jako výrobní materiál pro lehkou zbroj.
   

Platnerská dílna : (Požadavky: dřevo 20, zlato 100) Platnerská dílna slouží k výrobě plátového brnění, které využívají vojáci s halapartnou a rytíři. Pro to, aby jste zajistili výrobu zbroje musíte těžit železo, které je v této dílně jak výrobní materiál nepostradatelné !!!
   

Kovárna : (Požadavky dřevo 20, zlato 200) V kovárně se vyrábí zbraně jako jsou palcáty a samozřejmě meče. Jako výrobní materiál se používá železo.
   
Průmyslové stavby

Tržiště : (Požadavky: dřevo 5) Ekonomicky nejdůležitější stavba ve hře. Slouží k nakupování a prodávání zbraní, surovin, jídla, piva chmelu atd... Doporučuji stavět na začátku hry, hned po sýpce !
   

Důl na železo : (Požadavky dřevo 20) Důl na železo je velice důležitou průmyslovou stavbou. Těží se zde jak je z názvu hned jasné železo, které je nepostradatelné k výrobě plátového brnění, palcátů a mečů. Dále pokud máte přebytek této suroviny, tak s ní můžete obchodovat. Dá se prodat za poměrně velké peníze. 
   

Těžba dehtu : (Požadavky dřevo 20) Tato budova se dá stavět pouze v horkých bažinách. Odkud se těží a následně zpracovává na dehet, který je vysoce hořlavý. Z tohoto dehtu můžete před svůj hrad rozmístit pasti, které se vznítí po té co do nich střelí lučištník zapáleným šípem.
   

Dřevorubecká chatrč : (Požadavky: 3 dřevo) Takže na této budově z větší části stojí ekonomika vašeho panství. Je to velmi důležitá budova. Dělníci pracující zde vám budou pravidelně nosit vytěžené a zpracované dřevo, které je nepostradatelné při stavbě většiny budov ve hře !!
   

Kamenolom : (Požadavky: dřevo 20) Kamenolom je další na seznamu velmi důležitých budov. Dodává vám velké množství kamene, bez kterého se neobejdete při stavbě kasáren, opevnění a věží. Pokud chcete mít hodně kamene, postavte si alespoň 4 a potom i kámen prodávejte ! Budete z něho mít hodně zlata.
   

Uvaziště na vola : (Požadavky: dřevo 5) Uvazište na vola slouží k přepravě kamene od kamenolomu do skladu. Volové přepravují naložený kámen do skladiště. Na jeden kamenolom je dobré mít 3 uvaziště.
   
Zemědělské stavby

Chmelnice : (Požadavky: dřevo 15) Chmelnice dodává chmel pro vaření piva.
   

Ovocný sad : (Požadavky: dřevo 5) V těchto sadech se pěstuje ovoce. Výhoda tohoto typu získávání potravy je ta, že se nemusí zpracovávat. Ze sadu jde rovnou do sýpky. Ale Dost rychle z ní také mizí !!!
   

Obilné pole : (Požadavky: dřevo 15) Na těchto polích se pěstuje obilí, které se následně zpracovává v mlýnech na mouku a mouka se zužitkuje v pekárnách, v kterých se upeče chleba. Toto je asi nejefektivnější a nejjistější způsob jak zaplnit sýpku. I když prostorově trochu problémový, doporučuji udělat 4 až 5 polí 3 až 4 mlýny a minimálně 15 pekáren a máte jistotu, že nevyhladovíte :)
   

Mléčná farma : (Požadavky: dřevo 10) Na této farmě se pěstuje dobytek, z jehož mléka se vyrábí sýr. Ale pozor sýr také rychle mizí ze sýpky. Tyto farmy jsou důležité především kvůli výrobě lehké zbroje.
   

Lovecká chata : (Požadavky: dřevo 5) Toto je lovecká chata z které vyráží lovci na lov. Ulovenou zvěř v chatě zpracují a odnesou do sýpky. ALE lovecké chaty se vyplatí provozovat ve větším počtu třeba 20 a více. Časem, ale zvěř vylovíte všechnu !
   
Městské stavby

Požární nádrž : (Požadavky: zlato 60) Další velice důležitá stavba, pokud vám chytne hrad určitě se vám bude hodit !!!
   

Lékárna : (Požadavky: dřevo 20, zlato 150) Sám pořádně nevím k čemu tato budova slouží :) Patrně k tomu, když na hradě vypukne mor tak lékárníci zmírní následky.
   

Barák : (Požadavky: dřevo 6) Bez domů se neobejdete. Čím více domů máte tím více poddaných můžete mít.
   

Katedrála : (Požadavky: zlato 1000) V katedrále můžete vyrábět útočnou jednotku (mnich). A zvedne vám popularitu o 2.
   

Studna : (Požadavky: 50 zlato) Studna je v podstatě obdoba požární nádrže jen v menším měřítku. 
   
Stavby na zpracování potravy

Hospoda : (Požadavky: dřevo 20, zlato 100) také velice důležitá stavba pokud máte 2 chmelnice, 4 pivovary = hodně piva. A pokud máte 4 hospody tak vím to udělá +8 s popularitou a můžete nastavit daně -8. Ale pozor ! Když se vám rozrůstá hrady musí být hospody rozmístěny ve všech více obydlených částech hradu jinak se časem začne dít s popularitou -> +6 ->  +4 -> +2 a skončí to na +1
   

Pekárna : (Požadavky: dřevo 10) Tato budova zpracovává mouku a peče chleba pro zaplnění sýpky.
   

Pivovar : (Požadavky: dřevo 10) Pivovar zpracovává chmel a vyrábí se v něm pivo které se následně distribuuje do hospod, což vám pomůže zvednout popularitu a následně i daně.
   

Sýpka : (Požadavky: dřevo 5) Sýpka bez ní se opravdu neobejdete. Zde se skladují veškeré potraviny, můžete nastavovat velikost přídělů jídla a zakázat spotřebu určitého druhu potraviny, také zde máte propočítáno na jak dlouho vám zásoby vystačí.
   

Mlýn : (Požadavky: dřevo 20) Další nepostradatelná stavba pokud chcete péct chleba. Zpracovává se v něm obilí z kterého se vyrábí mouka, z které se následně peče kedr :)


Lukostřelec

12 zlata + luk

Lukostřelec je jednotka, kterou budete využívat prakticky pořád. Tato jednotka je ze všech nejvšestranější, protože umí kopat příkopy, lézt po žebříku a hlavně umí střílet. Není nejsilnější v útoku, ani nemá tolik životů, ale je poměrně levný, takže u něj jistě najdete využití.

 

Kopiník

8 zlata + kopí

Kopiník není nejpoužívanější jednotkou - sice umí kopat příkopy a lézt po žebříku, ale nejhorší je, že ho zabije takřka každý šíp. Při nejlepším vydrží tři rány lukostřelce. Používají ho nejslabší králové - Krysa a Had. Já ho skoro nikdy nevyužívám.

 

Palcátník (Řemdiháč)

20 zlata + palcát + kožená zbroj

Pro palcátníka existují rozličné názvy. Palcátník, řemdiháč, mlatař i pigáček. My se budeme držet palcátníka. Palcátník je  jedna z nejlepších jednotek. Je rychlá, rychlejší je jen kůň, poměrně silná ( o trochu slabší arabský bojovník), umí kopat příkopy, lézt po žebříku a má poměrně velkou sílu i výdrž. Je to jedna z nejefektivnějších jednotek a dá se využít prakticky všude.

 

Kušostřelec (kušiník)

20 zlata + kuš + kožená zbroj

Kušiník je dobrá jednotka hlavně na těžkooděnce. Halapartník a rytíř jsou tím pravým příkladem. Nevýhoda kušiníka je pomalé nabíjení a také to,  že neumí kopat příkopy ani neleze po žebříku. Chodí pomaleji, takže se velmi hodí na obranu věží, avšak na útok se dá využít též. Každopádně má o dost větší výdrž a sílu střely než lučištník.

 

Halapartník

20 zlata + halapartma + kovová zbroj

Halapartník je povinností pro Vlka a Lvího srdce. Hádejte proč. Protože to je jediná obrněná jednotka kopající příkopy. Dá se tedy využít na kopání příkopů, je o něco rychlejší než rytíř, ale je o trochu slabší a hlavně má slabí útok (podobný kopiníkovi). Dá se využít jako shazovač žebříků, také když nemáte dostatek železa na to, abyste kovali meče, ale jinak věřte, že je výhodnější používat rytíře.

 

Rytíř

40 zlata + meč + kovová zbroj

Rytíř je nejsilnější jednotka ve hře. Její problém tkví v jediném - je příliš pomalý. Také Vám může vadit, že neumí lézt po žebříku nebo kopat příkopy, ale vážně, co byste od těžkooděnce čekali. Je vyníkajíci na obranu hradu, pokud s ním dobýváte, musíte počítat s tím, že bude poslední příchozí na bojiště. Pokud ovšem prosazujete rychlost, asi Vám bude spíše vyhavovat rytíř na koni.

 

Rytíř na koni

40 zlata + meč + kovová zbroj + kůň

Rytíř na koni je velmi drahá záležitost, ale vyplatí se ho mít jako triumf v rukávu. Je jedna z nejlepších jednotek vůbvůbec. Je rychlá, silná z hlediska výdrže i síly. Pokud to ale vezmeme z té druhé strany, stáje stojí 400 zlata a 10 dřeva pro čtyři koně, takže jeho cena vystopá na 140 zlata + meč + kovová zbroj + 2,5 dřeva. Samozdřejmě neumí kopat příkopy a neumí stát na hradbách - i když pokud jsou místa plná vojáků a počítač to nezvládá, snadno se stane, že se na hradbách setkají arabský lukostřelec na koni s evropským rytířem na koni.


Inženýr

30 zlata

Inženýr je jednotka, kterou je dobré mít do zásoby. Dokáže postavit katapult, zápalnou balistu, dobyvací věž, obléhací prak, štít a také může zprovoznit balistu na věži či obranný katapult. Může kopat příkopy, také může vylévat vroucí olej. Tato jednotka neumí bojovat, ale stále může být přes své schopnosti vražednou.

 

Tunelář

30 zlata

Tunelář není nejpoužívanější jednotkou - používá ji jen Lví srdce. Problém je v tom, že je poměrně slabá jednotka a hlavně, vzdálenost, od které může kopat je zhruba na dostřel balisty na věži. Takže pokud se překousáte přes mrtvé tuneláře, podkopají se a pod hradbami odpálí dynamit. Hradby se zmenší o polovinu nebo o třetinu. Je to tedy celkem drahá jednotka, na její schopnosti. Přesto umí bojovat krumpáčem asi jako silnější otrok a slabší kopiník. Umí i ničit hradby krumpáčem, ale na obrněnce prostě nemá.

 

Žebříkář

4 zlata

Nejlevnější jednotka ze všech - a taky podle toho vypadá. Jedna rána luku ho zabije, neumí bojovat ani kopat příkopy, ale umí postavit žebřík na hradby. Používá ho jenom Had. Jinak je příšerně slabí a prakticky se nedá využít. Polovina jich umře po první salvě šípů a pokud chcete na nepřítelovi hradby, využijte radši dobyvací věž. Já osobně jsem ho vůbec nevyužil.

Mnich

10 zlata

Mnich je obdoba kopiníka. Nechodí tak rychle, neumí lézt po žebříku ani nekopá příkopy, ale výdrží se blíží kušiníkovi, i když lukostřelec se ho zbaví raz dva. Je celkem levný - za tu samou cenu si koupíte dva otroky. Já ho využívám občas (hlavně na začátku na obranu dír v hradbách), nevýhodou je, že se musí najímat v katedrále. 

 

 


 

 Tady máte malý obrázek o dobyvacích strojích. Těmi se tu právě budeme zabývat. Doufám, že vám tento obrázek bude stačit, lepší mně nenapadl. Jo a mám takový pocit, že všechny tyto věci stojí 150 zlata, tedy kromě štítu, který je jen za 5 zlata  a je to jedna z nejlepších věcí, tedy pokud ji umíte používat. Osobně tyto stroje využívám pořád.

 

 

 

Obléhací prak

150 zlata

Obsluha: 3 inženýři

Obléhací prak je jednen z nejlepších dobyvacích strojů. Střílí vysokým obloukem a jeho dostřel je na tom také velmi dobře,  takže pokud chcete rozbít věže nepřítele, použijte ho. Navíc díky tomu, že střílí obloukem, můžete nepřítelovi přestřelit hradby a zničit mu tak budovy, a tím mu rozkopat ekonomiku. Jeho nevýhodou je nepohyblivost, takže pokud ho postavíte příliš daleko od nepřátelského hradu, ztvrdne tam navždy. Osobně se mi zdá jako velmi dobrý a můžete to vidět u Vlka, který Vás někdy naštve, když se vám všechno bortí pod salvou kamenů. Může vystřelovat krávu s morem.

 

Katapult

150 zlata

Obsluha: 2 inženýři

Katapult je syn obléhacího praku. Střílí na menší vzdálenost než větší otec, ale za to je pohybllivý, což je jeho velká přednost. Dále nestřílí obloukem, ale přímou ranou, což je dobré jen na Kalifovy věže. Každopádně se víc vyplatí dělat obléhací prak, protože delší dostřel je využitelnější. Je ale pravda, že ho též občas vužívám. Může vystřelovat krávu s morem.

 

Zápalná balista

150 zlata

Obsluha: 2 inženýři

Když už jsme u rodiných vztahů, zápalná balista je tetička balisty na hradbách. Umí podpalovat budovy, podpalovat dehet a zabíjet vojáky. Každopádně vám život dost znepříjemní, protože na pár ran zabijí cokoliv. Dejte si pozor, je poměrně náchylná na zničení šípy i na blízko mečem.Přesto ji využívám skoro pořád.

 

Beranidlo

150 zlata

Obsluha: 4 inženýři

K beranidlu Vám toho mnoho neřeknu, protože jsem ho skoro nikdy nevyužil. V historických kampaních jsem s ním dobýval. Má docela velkou výdrž a ničí hradby raz dva. Brány a věže ničí taky dost rychle. Víc o něm vážně nevím.

 

Dobyvací věž

150 zlata

Obsluha: 4 inženýři

Dobyvací věž jen vnuk žebříkáře. Je to ten nejelegantnější způsob zlikvidování nepřítele. Zbylé inženýry využijte do zápalných balist. Každopádně já ji využívám skoro na všechny panovníky a je dobré ji kombinovat s palcátníky. Je poměrně pomalá, za to má však pěknou výdrž a pokud se dostane na hradby je téměř nezničitelná, neboť jí nepřátelské jednotky nemohou zničit, jde to jen katapulty na hradbách. Rozhodně se vyplatí na Saladina!

Štít

5 zlata

Štít je velmi dobrá věc, pokud jej umíte použít. Aby fungoval tak, jak má, musíte ho přenést na místo, na které potřebujete a pak inženýra ze štítu vyndat. Dobré využití najdete na zemi i na věžích - pak je minimální pravděpodobnost, že Vám jednotky zastřelí. Štít má ale malou odolonost proti katapultům a mečů.

 

 


 

Obraná balista

50 zlata a kamená věž za 35 nebo 40 kamenů

Obsluha: 2 inženýři

Je dobrá hlavně pro ničení katapultů a obléhacích praků, protože má větší dostřel než lukostřelci. Já ji používám pořád, je lépe využitelná než obranné katapulty. Neumí střílet ohnivé šípy, což je trochu škoda, ale jinak pro ni najdete využití skoro všude.

 

Obranný katapult

50 zlata a kamená věž za 35 nebo 40 kamenů

Obsluha: 2 inženýři

Katapult je dobrý proti velkému množství nepřátel najednou, protože když jedou ranou padne 5 rytířů, je to docela síla. Navíc dobře ničí katapulty, štíty, balisty a obléhací praky.

Posledni komentare
08.06.2012 17:37:52: adulescent because Virgin Media will be TERRIBLE : only enjoy that on the internet! Claim it's miles...

Arabský luostřelec

75 zlata

Arabský lukostřelec je lepší než lukostřelec evropský. Rychleji nabijí, běhá a má o něco větší dostřel. Je poměrně drahý a na dobývání používám raději lukostřeleckou jízdu. Stojí jen o pět zlata více. Neumí kopat příkopy, ale má opravdu velký dostřel.

 

 

 

Otrok

5 zlata

Otrok je nejslabší jednotkou ve hře, ale i nejlevnější (levnější už je jenom žebříkář) a hlavně umí kopat příkopy, čehož využívám. Občas je dobré s nimi podpalovat Saladina nebo jiné krále, kteří si stavějí budovy před hradby.Umí kopat příkopy jako jediná arabská jednotka a zapalovat budovy.

 

Vrhač kamene

12 zlata

Vrhač kamene má směšný dostřel, ale ve velkém možství také něco zabije. Je za stejnou cenu jako lukostřelec, ale bez luku. Sice rychle nabyjí, ale osobně jsem ho využíval pouze na otroky a kopiníky. ( Tito vojáci se dají využít na taktická místa – například do bludiště z hradeb)

 

Assasin

60 zlata

Assasin má dvě exelentní schopnosti. Ninja rope, což je to jeho lano, které má využití pro vylezení na nepřítelovu bránu a její otevření, nabo na absolutní zničení lukostřelců na hradbách. Dále je neviditelný dokud nedojde k nepřítelovi. Jednotka vypadá atraktivněji než jaká ve skutečnosti je. Výdrž má asi jako lepší palcátník a o trochu větší sílu, nikoliv rychlost.

 

 Arabský bojovník

80 zlata

 Arabský bojovník je kopie evropského rytíře. Je o trochu rychlejší, ale o dost slabší. Kušiník ho zastřelí na tři rány. Samozdřejmě neumí kopat příkopy, ale je to jedotka, bez které se arabští panovníci neobejdou.Využijete ho tehdy, pokud nemáte železo a tedy nemůžete vyrábět obrněnce, nebo když na začátku potřebujete silnou podporu.

 

 

Lukostřelec na koni

80 zlata

Lukostřelec na koni je nejlepší jednotka arabů ze všech. Pokud jich máte pořádné stádo (100 až 150) dobyjete každý hrad. Tato jednotka střílí za jízdy a je těžce zasažitelná. Její slabina je slabý boj na blízko, stalo se mi, že se 30 koní zaseklo na jednom halapartníkovi a skoro všichni umřeli. Jinakje to perfektní jednotka.

 

Vrhač ohně

100 zlata

Vrhač ohně je velice drahá jednotka na její funkce. Ohnivé granáty nejsou špatné, ale to samé jde nahradit inženýry, kteří stojí sotva třetinu a jejich olej je ještě silnější. Musejí ale dobíhat pro olej, takže je dobré vybírat. Vrhač ohně je velice slabá jednotka vůči šípům i vůči mečům.


 

Dom - 6 dreva

Obydlie pre poddanych. 1 Dom = + 8 lidí.

 


Studna - 30 zlata

Dielník bere zo studne vodu na uhasenie ohna.Vodna nadrz - 60 zlata

Vetsia studna se 3 Dielnikmi.Katedrala - 40 kamena

                      500 zlata

Zvysuje populaciu poddani se sobasia. V katedrale su vycviceni monkovia.

 


Kostel - 20 kamena

               350 zlata

Zvysuje populaciu poddani se sobasia.


Kaplnka- 10 kamena

                  250 zlata

Zvyšuje populaci  poddani sa zenia.


Lekaren - 10 dreva

                    50 zlata

Lieci poddanych proti moru poddany Vam budu zato vdacni.