_STRONGHOLD-GAMES_

Ostatní

Panovníci


Richard Lví Srdce

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Richard Lion Heart
Povaha: Chytrý panovník, dobře myslící na ekonomiku.
Popis: Tvar hradu si staví do čtverce a jeho obrana hradu je na dobré úrovni. Za jídlo si volí ovoce a sýry. Jeho výhodou jsou rozmanité útoky, dobrá obléhání a výborná ekonomika. Naopak jeho nevýhodou jsou většinou malé hrady.

Sultán

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Sultan
Povaha: Má velmi moc rád peníze.
Popis: Tvar hradu si staví do kruhu a jeho obrana hradu je velmi slabá. Jeho útok závisí na jeho financích, čili čím více financí, tím na vás vyrukuje s více bojovníkama. Jeho výhoda je, že si rád šetří peníze. Naopak jeho nevýhodou je, že nemá skoro žádné věže, nevyrábí si jídlo a nemá v hradě skoro žádné lučištníky.

Kalif

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Caliph
Povaha: Drsný, pomstychtivý, ale špatný vojevůdce.
Popis: Tvar hradu má dlouhý obdélník a jeho obrana hradu v celku dobrá. Jeho útoky jsou ze začátků slabé, ale když má po čase hodně peněz (což se stává málo kdy), tak dokáže zaútočit průměrným útokem. Jeho jídlo je ovoce. Mezi jeho výhody patří dehtová pole kolem hradu, hodně vysokých věžiček a hrozně rád vypaluje. Jeho nevýhody jsou, že je na svůj lid krutý,a proto si neudrží vůbec peníze a hned je za něco utratí. Jeho oblíbená taktika je oheň (používá ho i na obranu i na útok).

Saladin

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Saladin
Povaha: Výborný ekonomik a skvělý vojevůdce.
Popis: Tvar hradu má obdélníkový. Jeho obrana je na dobré úrovni a jeho útok je na tom ještě lépe. Jeho jídlo je především chleba. Jeho výhody jsou silný a rozmanitý útok (řekl bych že útočí nejlépe), tlusté hradby, dobrý ekonomik a hodně velkých věží. Jako jediný z arabů si vyrábí zbraně, které pak výhodně prodává. Naopak jeho nevýhody jsou hodně domků a různých takových budov kolem hradu, kterému mu můžete zlehka vypálit.

Krysa (The Rat)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke de Puce

Povaha: Strašpytel, zrádce a zbabělec.

Popis: Krysa byl vychován jako jedináček ve vesnici ležící na pozemcích rodiny de Puce. Díky vévodově laskavosti nemusela Krysova matka platit daně a měla vždy dost na to, aby s tím dokázala vyjít. Jednoho dne se objevil posel se zprávou, že jeho otec je sám vévoda de Puce, u něhož Krysova matka jednou sloužila jako posluhovačka. A kdž došlo k politováníhodnému incidentu, při kterém celá rodina de Puce zmizela kdesi při návratu z dovolené, Krysa byl najednou jediným dědicem šlechtického titulu a stal se novým vévodou de Puce.

Had (The Snake)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke Beauregard

Povaha: Zbohatlík, lstiví a vychytralí.

Popis: Kdysi byl Had místodržícím jedné z nejbohatších provincií, z čehož si zařídil velmi slušnou živnost. Jednoduše zapíral část odevzdaných daní, což mu umožnilo žít opravdu jako v pohádce. Ale když na to král přišel, vyslal ho obratem do "nových kolonií". V jednom z prvních válečných střetnutí přišel v boji s tvím otcem o jedno oko. Toho dne přísahal, že dokud nebudou usekané hlavy všech členů tvé rodiny nabodány na kůly jeho pevnosti, nepoleví ve svém boji.

Prase(The Pig)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke Truffe

Povaha: Věčně hladový...

Popis: Kolují pověsti, že když se Vepř narodil, byl tak příšerně ošklivý, že ho jeho rodiče raději pohodili na ulici a zmizeli. Ať už to bylo jakkoli, Vepře se ujala potulující se tlupa banditů, která napadala vsi a menší městečka po celé zemi. Protože vyrůstal v této malé armádě zlodějů, která nikde dlouho nesetrvala, za celé dětství se nikdy pořádně nenajedl a trpěl těžkou podvýživou. Časem si osvojil základy vojenské taktiky a stal se vůdcem celé bandy. První, co si zajistil, bylo, že po každém nájezdu bude mít zajištěnou plnou mísu a džbán - a od té doby vlastně vyplňuje svůj čas přežíráním.

Vlk (The Wolf)

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Duke Volpe

Povaha: Hrdý, pomstychtivý a skvělý vojevůdce.

Popis: Vlkova minulost je zahalena oparem tajemství a vše, co je známo o jeho rodinné historii, je jen snůškou nepodložených pověstí a klepů. Říká se, že oba Vlkovi rodiče zemřeli přirozenou smrtí krátce po sobě, a to nedlouho po tom, co Vlk dosáhl osmnáctého roku.

Král Filip

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: King Philip
Povaha: Velmi špatný taktik.
Popis: Král Filip je obdobou Hada. Používá klasické koně. Hrad má podobný jako Lví srdce, obdélník, který má dvě věže. Na nich jsou samozřejmě balisty a katapulty. Věže jsou spojeny hradbou, zbytek hradu je ohradben lehkou čárou příkopu. A z toho plyne, že pokud je Filip na vrcholku( kde nelze vykopávat příkopy ), tak je totálně v koncích.

Císař Bedřich

Stronghold.HotGames.cz

Jméno: Emperor Frederick
Povaha: Skvělý vojevůdce a dobrý ekonomik.
Popis: Používá obrněnce, kušiníky, lukostřelce, halapartníky, inženýry a koně. Prostě obdoba vlka. Je dobrý ekonomik a hrad má tvar trojúhelníku. Svůj hrad má okopán příkopy.
Šerif

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Sherrif
Povaha: Krutovládne a není dobrý taktik.
Popis: Používá assasiny, vrhače ohně, kušiníky, palcátníky a inženýry. Hrad má takové dva kruhy a jeden čtverec. A navíc jeho hrad se dá velmi jednoduše dobýt, stačí mít např. dobývací věž nebo katapulty.

Maršál Sir Longarm

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Marshal Sir Longarm
Povaha: Dobrý panovník, lepší než Filip.
Popis: Velmi podobný Richyrdovi. Má hrad ve tvaru obdélníku a postupem času si ohradbí i výrobny luků apod. Vyrábí si lukostřelce, rytíře a rytíře na koních. Používá malé věže, tudíž na nejsou balisty. Ale dává na ně lukostřelce. Pokud není na vyvýšenině, okopává si hrad příkopy.

Opat

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Abbot
Povaha: Velmi špatný vojevůdce a ekonomik.
Popis: Takže když je to mnich ta bude používat mnichy. Samozřejmě používá ještě lukostřelce, inženýry a katapulty a balisty na hradbách. Jeho armáda mnichů není silná a navíc jeho první stavba je katedrála (potom nemá moc peněz). Hrad má velmi zajímavý (podivný), ohradbená část je pouze katedrála a pár budov, takže do hradu se dostanete jednoduše přes příkop. Přitom si ale musíte dát pozor na dehet!

Emir

Stronghold.HotGames.cz
Jméno:Emir
Povaha: Velmi dobrý ekonomika vojevůdce.
Popis: Hrad má tvar hranatého kruhu, v podstatě osmiúhelník. V rozích mívá velké kruhové věže. Z ohradbení vystupují vysoké strážní věže, na kterých jsou evropští lukostřelci. Používá evropské i arabské lukostřelce, lukostřelce na koních, inženýry a arabské bojovníky. Na věže si dává inženýry s vroucím olejem. Je celkem nebezpečný a občas na Vás zaútočí s velikou armádou arabských bojovníků.

Wazir

Stronghold.HotGames.cz
Jméno:Wazir
Povaha: Krutý vládce, ale dobrý ekonomik a dobrý vojevůdce.
Popis: Hrad má tvar hvězdy, před koncem cípů jsou vysoké strážní věže. Na konci jsou velké kulaté věže. Používá arabské bojovníky, arabské lukostřelce, vrhače ohně, otroky, lukostřelce na koních a inženýry. Z dobývacích strojů používá zápalné balisty, obléhací praky a kolem hradu má zápalný dehet.

Nizar

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Nizar
Povaha: Velmi dobrý vojevůdce a perfekntní taktik.
Popis: Vyrabí si arabské lukostřelce, nájemné vrahy a otroky. Celý hrad je nedokončen, věže mají schody a nejsou navzájem propojeny. Hrad je okopán tenkým a pak druhým tlustým vodním příkopem. Kolem hradu má balisty a staví si také katapulty. Kolem hradu má nepříjemné pasti a další skill pro Wazira jsou jeho assasiny. Čili když uvidíte velmi spoustu assasinů, vetšinou to je Váš konec.
Žádné komentáře