_STRONGHOLD-GAMES_

Ostatní              

Postoje jednotek

Jednotce/jednotkám můžete poručit, aby bránili, útočili, či drželi místo bez vaší pomoci. Kliknutím na jednotku či vybráním skupiny se vám zobrazí panel, kde najdete tři níže uvedené znaky, kliknutím na jeden z nich postavíte jednotku do určitého postoje. Výchozí postoj všech jednotek je držet území. Přepínat můžete klávesami Q, W a E ..

Držet území

Jednotka s příkazem držet území se nepohybuje ze svého stanoviště, pokud nedostane jiný rozkaz. Bude se bránit, pokud bude napadena, a pokud se jedná o střeleckou jednotku, bude střílet, když senepřátelské jednotky přiblíží na dostřel.

Obranný postoj

Jednotka s příkazem obranný postoj se pohybuje v malé vzdálenosti od svého stanoviště a napadne každého nepřítele, který se přiblíží k jejímu stanovišti. Pokud nejsou poblíž žádné další nepřátelské jednotky, vrátí se na své původní stanoviště.

Útočný postoj

Jednotka s příkazem útočný postoj bude podnikat dlouhé cesty k napadení nepřítele. Když je nepřítel poražen, tak před svým návratem na stanoviště jednotka hledá další potencionální cíl k napadení. Jednotka v útočném postavení také reaguje na útok lukostřelců.

Tržiště a obchodování
(Marketplace & trading)

Trochu informací o tom, jak ve Strongholdu udržovat ekonomiku. A ceny všeho zboží, co obchodníci na tržišti nabízí.

Tržiště (Marketplace)

Materiál: 15 dřeva
Kategorie: Průmyslové budovy
Potřební pracovníci: 1 překupník
Výrobky, využití: Nákup/prodej zboží
Info: Tržiště je olejem pro běh soukolí ekonomiky tvého hradu. Jakmile je postavíš, začnou k tvému hradu putovat obchodníci, kteří zde budou prodávat a kupovat zboží. Kliknutím na tržiště se ti objeví panel, kde vidíš, co ti obchodníci nabízí a můžeš se rozhodnout, co koupit nebo prodat. Po kliknutí na tržiště máte na výběr: Potraviny, Suroviny a Zbraně ! Kliknutím na symbol se vám otevře podnabídka a kliknutím na vybrané zboží dostanete na výběr, jestli koupit či prodat. Ceny najdete okousek níž na této stránce.


Nákup a prodej jídla (ceny)

Jídlo (food) Nákup (5 kusů) Prodej (5 kusů)
Sýr (Cheese) 40 zlata 20 zlata
Jablka (Apples) 40 zlata 20 zlata
Chleba (Bread) 40 zlata 20 zlata
Maso (Meat) 40 zlata 20 zlata
Chmel (Hop) 75 zlata 40 zlata
Pivo (Beer) 100 zlata 50 zlata
Pšenice (Wheat) 115 zlata 40 zlata
Mouka (Flour) 160 zlata 50 zlata

Nákup a prodej surovin (ceny)

Surovina (Resources) Nákup (5 kusů) Prodej (5 kusů)
Dřevo (Wood) 20 zlata 5 zlata
Kámen (Stone) 70 zlata 35 zlata
Železo (Iron) 150 zlata 75 zlata
Dehet (Pitch) 225 zlata 115 zlata

Nákup a prodej zbraní (ceny)

Zbraně (Weapons) Nákup (5 kusů) Prodej (5 kusů)
Oštěp (Spear) 100 zlata 50 zlata
Luk (Bow) 125 zlata 60 zlata
Mláto (Mace) 155 zlata 75 zlata
Kožená zbroj
(Leather armor)
180 zlata 90 zlata
Kuše (Crossbow) 290 zlata 150 zlata
Halapartna (Pike) 290 zlata 150 zlata
Meč (Sword) 290 zlata 150 zlata
Plátové brnění
(Heavy armor)
290 zlata 150 zlata

Přelidnění (Crowding)

Přelidnění se objeví, pokud je počet obyvatel větší, než dostupné ubytování. Pokud nastalo přelidnění, indikátor přelidnění se zabarví červeně. Přelidnění také může nastat, pokud své domy zboříš, nebo je zničí nepřátele. Pro odstranění přelidnění postav rychle další obydlí. Každý dům zvedne tvoje dostupné bydlení o 8 a tvoje osídlení nepřestává růst. Když se dostanete do velkého přelidnění a nemáte například dřevo, nebo prostě nemůžete postavit domečky pro pracanty bez přístřešku, tak začněte verbovat tyto lidi do armády. Tím že přejdou do vojenské služby, mají nocleh v kasárnách a tím pádem nepotřebují domy. Problém je však v dostupnosti zbraní a zbrojí. V panelu populace se přelidnění zobrazuje jako nakupení a může mít za následek až 6 mínusových bodů !!!

Popularita (Popularity)

Zelená usmívající se tvář znamená, že se ti zvýší popularita. Žlutá tvář ukazuje, že zde není žádný účinek a červená smutná tvář znamená pokles popularity. Součet těchto symbolů se projeví na tvé popularitě. Celkem existuje sedm cest, jak ovlivnit tvou popularitu. Dvěma hlavními faktory jsou jídlo a daně. Zajisti, aby se tvá popularita držela nad 50, jinak začnou tvoji lidé opouštět hrad.

Lordové

Duke de Puce (Krysa)

Věk: 20 let
Výška: 165 cm
Váha: Velmi málo
Povaha: Strašpytel, zrádce a zbabělec.
Krysa byl vychován jako jedináček ve vesnici ležící na pozemcích rodiny de Puce. Díky vévodově laskavosti nemusela Krysova matka platit daně a měla vždy dost na to, aby s tím dokázala vyjít. Jednoho dne se objevil posel se zprávou, že jeho otec je sám vévoda de Puce, u něhož Krysova maka jednou sloužila jako posluhovačka. A kdž došlo k politováníhodnému incidentu, při kterém celá rodina de Puce zmizela kdesi při návratu z dovolené, Krysa byl najednou jediným dědicem šlechtického titulu a stal se novým vévodou de Puce.


Duke Beauregard (Had)

Věk: 41 let
Výška: 185 cm
Váha: 65 kg
Povaha: Zbohatlík, lstiví a vychytralí.
Kdysi byl Had místodržícím jedné z nejbohatších provincií, z čehož si zařídil velmi slušnou živnost. Jednoduše zapíral část odevzdaných daní, což mu umožnilo žít opravdu jako v pohádce. Ale když na to král přišel, vyslal ho obratem do "nových kolonií". V jednom z prvních válečných střetnutí přišel v boji s tvím otcem o jedno oko. Toho dne přísahal, že dokud nebudou usekané hlavy všech členů tvé rodiny nabodány na kůly jeho pevnosti, nepoleví ve svém boji.


Duke Truffe (Prase)

Věk: 28 let
Výška: 172 cm
Váha: 140 kg
Povaha: Věčně hladový...
Kolují pověsti, že když se Vepř narodil, byl tak příšerně ošklivý, že ho jeho rodiče raději pohodili na ulici a zmizeli. Ať už to bylo jakkoli, Vepře se ujala potulující se tlupa banditů, která napadala vsi a menší městečka po celé zemi. Protože vyrůstal v této malé armádě zlodějů, která nikde dlouho nesetrvala, za celé dětství se nikdy pořádně nenajedel a trpěl těžkou podvýživou. Časem si osvojil základy vojenské taktiky a stal se vůdcem celé bandy. První, co si zajistil, bylo, že po každém nájezdu bude mít zajištěnou plnou mísu a džbán - a od té doby vlastně vyplňuje svůj čas přežíráním.


Duke Volpe (Vlk)

Věk: 28 let
Výška: 188 cm
Váha: 85 kg
Povaha: Hrdý, pomstychtivý a skvělý vojevůdce.
Vlkova minulost je zahalena oparem tajemství a vše, co je známo o jeho rodinné historii, je jen snůškou nepodložených pověstí a klepů. Říká se, že oba Vlkovi rodiče zemřeli přirozenou smrtí krátce po sobě, a to nedlouho po tom, co Vlk dosáhl osmnáctého roku.

Krutý a Hodný faktor (Bad & Good factor)

Vše co jste potřebovali vědět, ale báli jste se zeptat :) Ve hře existují věci, které vám přidávají popularitu a to jsou věci odpočinkové. Na druhé straně stojí věci kruté a ty nutí lidi pracovat a vám ubírají popularitu.

Kolik potřebuji postavit, abych dosáhl účinku ?

Počet krutých/hodných věcí ke změnění vašeho faktoru závisí na počtu obyvatel vašeho sídla. Pro 15 lidí stačí jedna stavba dobrého faktoru, aby se změnilo hodnocení. Od 16 do 31 sedláka potřebujete už stavby dvě a od 32 do 47 už 3. Takto se to dále stupňuje po 16 lidech. Takto to jde i z krutým faktorem. Ale pokud postavíte stavby obojího faktoru ve stejném poměru, účinek se vyruší !

Například pokud máte v sídle 45 lidí a postavíte 9 staveb hodného faktoru přidá se vám +3 k dobru. Pokud ale k těmto 9 dobrým stavbám zbudujete ještě 13 krutých, váš faktor se obrátí na -1 !

Jaký efekt může mít faktor ?

Pokaždé, když překročíte jeden stupeň, pohne se vám hodnocení faktoru o jeden stupeň k plusu nebo minusu. Maximum je 5 !!!

Pokud změníte faktor k horšímu (krutý) můžete tím dosáhnout vyšší pracovitosti dělníků a farmářů až o 10%. Ale naopak pokud postavíte nějaké ty hodné stavby (kašny, sochy, pomníky), tak se vám začnou pracanti flákat a pracovitost jim klesne až na pouhých 70%. Z toho vyplývá, že pokud potřebujete aby lidé pracovali, postavte hodně krutých věcí a oni budou mít strach a začnou makat ! Musíte ovšem vyrovnat nějak ztráty na popularitě (jídlem, daněmi)...

Umísťování dobrých staveb může být problematické, protože dělníci když si dávají šlofíka, jdou k těmto pomníkům a kašnám a tam si sednou a chvilinku si zdřímnou. Pokud ovšem postavíte tyto věci na druhé straně mapy, mohou strávit chůzi k "odpočívadlu" i několik "stronghold roků". A když se budou vracet nazpět, tak si řeknou, že by si dali ještě a než dojdou nazpět do dílny, otočí to a jdou si zase odpočinout :) Pozor na to !

Další nevýhodou je, že když např. dělník, který pracuje v dílně, kde vyrábí kuše jde pro dřevo či odnáší vyrobenou kuš do zbrojírny může mu rupnout v bedně a řekne si, že si půjde dáchnout k nějakému "odpočívadlu" a věc, kterou držel v ruce zmizí. Pokud se to stane třeba u kováře, který nosí železo, není to zrovna laciná záležitost !

Bonus/penalizace pro vojenské jednotky !

Když stavíte věci faktoru, ovlivňujete tím morálku armády a tím i měníte jejich bojové schopnosti. Pokud kliknete na knihu, kterou drží sluha v pravém dolním rohu obrazovky a tam kliknete na kolonku armáda, tak zjistíte, jak na tom jste. Tento efekt může být od -25% do +25% !!! Takže každý stupeň faktoru (je jich 5) přidává/ubírá 5% do schopnosti armády...

Například lučištník, který bydlí v hradě, kde je faktor dobra +5 má nad svým ukazatelem zdraví 5zelených čtverečků a když někoho trefí, nezpůsobí mu zranění obyčejné, ale o 25% větší (125%). Pokud má tečky červené způsobí jen o 25% menší (75%)...

Co je lepší ? Být krutý, či hodný ?

No je hodně misí, kde máte za jeden z halvních úkolů si udržet určitý stupeň popularity. Zde si prostě vybírat nemůžete, ale v ostatních je to jen a jen na vás !

Dobrá rada je, abyste si v eknomických misích stavěli věci krutého faktoru, protože přeci jen v ekonomických misích máte za úkol nashromáždit suroviny a v bojových misích naopak věci dobrého faktoru, abyste byli připraveni na poslední rozhodující boj, který musíte svést s nepřítelem a těžko se do něj jde s oslabenou armádou !

Hospoda (Inn)

Můžete se rozhodnout pro to, že ve vašem sídle/hradě se bude čepovat pivo. Celý proces není nijak vzlášt složitý a přesto vám může pěkně (kladně) zvýšit vaši popularitu. Výroba začíná tak, že za 15 dřevěných polínek postavít chmelnici a pracovník se ihned vydá na farmu. Tam zaseje a čeká na úrodu. Až je chmel připraven ke sklizni, příjde farmář s košíkem a odnese vše do vašeho skladiště a z tama putuje košík chmele do pivovaru. Tam se pivo uvaří a když je hotovo, naplní se do sudů a odvalí se zpět na skladiště.

Zde příjde hostinský a odválí pivo do hospody, kde se začne nalívat. Počet džbánků z jednoho sudu je 250 a vydrží tak 5 minut. Pokud je zajištěno nalévání, jde hostinský ven z hospody a zamíří si to ke skladišti pro další soudek piva a soudky nosí tak dlouho, dokud nedojdou. V jedné hospodě může hostinský uchovávat pouze 5 soudků s pivem a okamžitě po vypití jednoho se vydá pro další. Je vhodné neumísťovat hospodu daleko od skladiště, protože hostinský by měl pak dlouhou cestu a mezitím by lidé z hostince odešli.

Hospůdka je velmi rušné místo vašeho hradu a občas se může stát, že je to největší ovlivňovatel vaší popularity. Účinek se pohybuje od +1 do +4 a to podle toho, kolik pije lidí. Do 25% je to +1 do 50% je to +2, od 50% do 75% je to +3 a Když u vás pije 100% dělníků, tak máte +4 bonus jako na spodním obrázku. Toto stádium je označováno jako : Maximální prémie dosažena !!! To je asi vše...snažte se mít dostatek pivka :)

Jídlo (Food)

Změna přídělového systému jídla ze tvé sýpky je rychlou cestou k ovlivnění tvé popularity. Počet druhů a přidělování jídla ti přinese nárůst nebo pokles popularity. Snížení přídělů pod standartní plný příděl má záporný vliv, kdežto zvýšení má kladný vliv. Tvoji lidé budou ještě spokojenější, pokud jim nabídneš víc, než jeden druh jídla.

Maso (Meat): Lovci začínají lovit, když je postavená jejich lovecká chýše. Je to asi nejrychlejší způsob, jak se ze začátku dostat k potravě, ale migrace zvířat tě může přivést do veliké krize. Když lovec uloví jelena, vykuchá z něho 6 šunčiček.

Ovoce (Fruit): Ovoce se získává ze sadů, které musí být umístěny na velice úrodné a rovinnaté půdě. Je to rozhodně reálnější způsob, jako maso, ale zase získáváte jen velmi málo jídla. Každý farmář donáší pouze 2 košíky ovoce.

Sýr (Cheese): Sýr je velmi dobrá potravina. Získává se z tvých statků, kde se chovají krávy. Když se narodí tři krávy, podojí se a sýr začne zrát, když je hotovo, farmář jej odnese do skladiště (3 kusy). Tento způsob je výhodný, protože podojená kráva se dá zabít a pužít pro koženou zbroj :)

Chleba (Bread): Nejlepší potravinou je chleba. Když farmář poseče obilí, odnese otepy slámy na skladiště,poté se pomele na mouky začne se péct chleba. Než se celá produkce rozběhne, je potřeba spousta času, ale výsledek je velice efektní.