_STRONGHOLD-GAMES_

Ostatní

Hospoda

Hospoda (Inn)

Můžete se rozhodnout pro to, že ve vašem sídle/hradě se bude čepovat pivo. Celý proces není nijak vzlášt složitý a přesto vám může pěkně (kladně) zvýšit vaši popularitu. Výroba začíná tak, že za 15 dřevěných polínek postavít chmelnici a pracovník se ihned vydá na farmu. Tam zaseje a čeká na úrodu. Až je chmel připraven ke sklizni, příjde farmář s košíkem a odnese vše do vašeho skladiště a z tama putuje košík chmele do pivovaru. Tam se pivo uvaří a když je hotovo, naplní se do sudů a odvalí se zpět na skladiště.

Zde příjde hostinský a odválí pivo do hospody, kde se začne nalívat. Počet džbánků z jednoho sudu je 250 a vydrží tak 5 minut. Pokud je zajištěno nalévání, jde hostinský ven z hospody a zamíří si to ke skladišti pro další soudek piva a soudky nosí tak dlouho, dokud nedojdou. V jedné hospodě může hostinský uchovávat pouze 5 soudků s pivem a okamžitě po vypití jednoho se vydá pro další. Je vhodné neumísťovat hospodu daleko od skladiště, protože hostinský by měl pak dlouhou cestu a mezitím by lidé z hostince odešli.

Hospůdka je velmi rušné místo vašeho hradu a občas se může stát, že je to největší ovlivňovatel vaší popularity. Účinek se pohybuje od +1 do +4 a to podle toho, kolik pije lidí. Do 25% je to +1 do 50% je to +2, od 50% do 75% je to +3 a Když u vás pije 100% dělníků, tak máte +4 bonus jako na spodním obrázku. Toto stádium je označováno jako : Maximální prémie dosažena !!! To je asi vše...snažte se mít dostatek pivka :)

Žádné komentáře